Гражданска отговорност – застраховката за всеки автомобилист

Гражданска отговорност – застраховката за всеки автомобилист

Гражданската отговорност е обезателна застраховка за коли и мотори. Според самия текст на гражданската отговорност, застрахователят се ангажира да покрие , сума за повреди , породени от застрахованото лице на друго превозно средство . Предварително договорената застрахователна сума на гражданската отговорност включва както материални , така и психологически повреди или нарушаване на дълга на застрахования.

Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като част от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, която Ви оферираме като притурка към гражданската отговорност. Основната идея на допълнителната застраховка е да осигури на шофьора на колата или мотора сигурност при обстоятелства на пътя , които да са рискови за вашето здраве . Защото гражданската отговорност отговаря за инциденти ексклузивно за 3-ти лица, т.е. всички пасажери в автомобила , като не броим шофьора, тази застраховка е вашата персонална защита по време на шофиране . Предлаганата застраховка , за разлика от гражданската отговорност, е валидна във всяка страна и се включва допълнително и доброволно, ако изявите че се нуждаете от нея .

Прираст на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност съставляват много голям дял от пазара на застраховките в България . Непрестанно данните за подписване на застраховката гражданска отговорност продължават да нарастват , именно след установяването на задължителната застраховка гражданска отговорност за всички моторни средства:

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

За период от пет години 5 г. отбелязваме много голям прираст в търсенето на застраховки гражданска отговорност на автомобили .

Видове  гражданска отговорност 1
Видове гражданска отговорност

Какви щети фигурира в гражданската отговорност?

– належаща застраховка „Гражданска отговорност“ на титулярите, при която компанията трябва да осигури отговорността на застрахования водач за създадените от шофьора материални и нематериални щети на пасажери , във връзка с използването на кола до установените в Кодекса за застраховане суми .

Трети лица са всички, които във времето на катастрофата , са се намирали в автомобила , с налична гражданска отговорност. Ако в момента на сблъсъка лицата в автомобила са над броя на местата , въведени в гражданската отговорност, то сумата на обезщетенията ще бъдат съкратени съответно и ще бъдат разпределени по равно между всички пасажери . Общата стойност, отредена като компенсация на гражданската отговорност, не трябва да бъде над общата застрахователна сума на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, с която си осигурявате застрахователно покритие на мястото на шофьора или за всички седящи места в превозното средство . Застраховката, различно от гражданската отговорност, важи навсякъде по света и може да се добави по искане на застрахования .

Перфектната  гражданска отговорност 2
Перфектната гражданска отговорност

Какво трябва да знаете при подписване на гражданска отговорност?

Застрахователната полица на гражданска отговорност се купува за период от една календарна година от датата на сключване. Общата стойност на гражданската отговорност може да бъде заплатена еднократно , или на вноски – 2 или 4 вноски.

Гражданска отговорност за спрени от движение леки коли

Съответно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е належаща за всички автомобили , които имат регистрационни табели и са регистрирани в страната и все още се водят в движение . Законът е в сила и за притежателите , не използващи леките коли, но все още държат номерата и документите . Тези коли по същата логика е редно да разполагат с заплатена застраховка гражданска отговорност. За да нямате проблеми нашият екип препоръчваме да не изоставяте детайлите , защото разсейването и нарушението на Кодекса за застраховането може да причини недоразумения . Според Кодекса, притежателите на леки и тежкотоварни автомобили, които не притежават задължителната гражданска отговорност, може да се наложи да си платят . Стойността на глобата , за липсата на гражданска отговорност варират от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Нашите оферти за  гражданска отговорност 3
Нашите оферти за гражданска отговорност

Защо е необходима гражданската отговорност?

– по изразено желание за сключване на двете застраховки [гражданска отговорност и злополука на пасажерите в превозното средство ] си гарантирате спокойствие, че освен отговорността за щети на трети лица , при произшествие ще получат материално възмездие собственика и другите пасажери в застрахованото МПС ;

– възможност за попълване в реално време, посредством онлайн платформа за подаване и активиране на полица за гражданска отговорност;

– възможност за доставка на вашата застраховката гражданска отговорност на даден от потребителя адрес;

– възможност за оглед на развалено превозно средство, със застраховка гражданска отговорност, на адрес записан от клиента.

Кой може да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е застраховка, която се сключва както от всяко физическо лице, така и от името на фирма . В допълнение , застраховката предлага вариант да бъде избрана самостоятелно или наведнъж с избирателната застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Заложете на надежден и сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност

Спрете се на нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте сигурни за вашето здраве и това на семейството ви . Ние сме доверени и сигурни партньори на собствениците на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят спокойствие на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, вижте още :

Видове  гражданска отговорност 4
Видове гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 5
Изгодна гражданска отговорност
Избери сега  гражданска отговорност 6
Избери сега гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 7
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 8
Видове гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 9
Перфектната гражданска отговорност

Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като част от гражданската отговорност?
Прираст на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност
Какви щети фигурира в гражданската отговорност?
Какво трябва да знаете при подписване на гражданска отговорност?
Гражданска отговорност за спрени от движение леки коли
Защо е необходима гражданската отговорност?
Кой може да сключи гражданска отговорност?
Заложете на надежден и сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност